I. Warunki ogólne


1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.sklep.camphora.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep www.sklep.camphora.pl jest prowadzony przez firmę:

GREYGO Sp. z o.o.
Gąski 22; 97-371 Wola Krzysztoporska
NIP: 7712878694
Regon 101705857
KRS: 0000495948
Nr konta: 02109027050000000122426037

3. Adres do korespondencji:

Camphora Studio
ul. Gąski 22; 97-371 Wola Krzysztoporska
tel. : +48 790 350 507
e-mail: kontakt@camphora.pl

4. Zakup w sklepie internetowym www.sklep.camphora.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
Zakupu może dokonywać zarówno użytkownik zalogowany, jak i niezalogowany. Aby można było obserwować status realizacji zamówienia, należy zalogować się w panelu użytkownika

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu, pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma GREYGO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

10. Firma GREYGO Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.sklep.camphora.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Firma GREYGO Sp. z o.o. wystawia fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT dla firmy należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP oraz dopisać w komentarzu informacje o potrzebie dokumentu

13. Firma prowadzi tylko sprzedaż wysyłkową a możliwością odbioru osobistego pod adresem Gąski 22, 97-371 Wola Krzysztoporska (po wcześniejszym umówieniu się).


III. Płatności

14. Klient dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej w procesie akceptacji zamówienia.

Możliwe są następujące sposoby dokonania płatności:

- Przelew na konto.

Nr konta: 02109027050000000122426037

Adres do przelewu: Greygo Sp. z o.o., Gąski 22 97-371 Wola Krzysztoporska

Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności na koncie.

 
- Płatność internetowa poprzez system przelewy24.pl. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

- Płatność za pobraniem. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia.

- Płatność kartą kredytową. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.


IV. Reklamacje i zwroty

15. Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem, że nie były używane, posiadają oryginalne opakowanie, są dostarczone w komplecie (wraz z dołączonym osprzętem). Pieniądze za zwrócony towar zostaną wysłane na podane konto lub adres w ciągu 7 dni roboczych. Koszt zwrotów ponosi kupujący.

16. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni roboczych. O wyniku jej rozpatrzenia Klient zostanie powiadomiony na piśmie drogą elektroniczną lub listową. Sklep zwraca Klientowi należność za odesłany/reklamowany towar wraz z kosztami wysyłki w ciągu maksymalnie 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta.

17. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela.

18. Pokrywamy koszt przesyłek powstałych w wyniku reklamacji oraz błędnej realizacji zamówienia przez nasz sklep.

19. Klient ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia przesyłki bez podania przyczyny zwrotu. Produkt nie może być w żaden sposób zniszczony. Do zwrotu należy dołączyć wypełnione Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.


IV. Dane osobowe

20. Dokonując zakupu w sklepie sklep.camphora.pl Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę Greygo Sp. z o.o. jego danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień.

Administratorem Danych Osobowych jest Spółka Greygo, która decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) dane osobowe są chronione w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

Dane osobowe są przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Klient wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail bezpośrednio związanych z realizacją Zamówienia złożonego przez Klienta.

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklep.camphora.pl. Usługobiorca ma możliwość uniemożliwienia zapisywania plików Cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień własnej przeglądarki internetowej.

21. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności:

- ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.